קטגוריות

מדיניות פרטיות

 1. כדי לרכוש מוצר או שירות באתר תוכל לבחור תחילה שם לקוח וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 2. שם הלקוח והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והנך נדרש לשמור אותם בסודיות. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, אורכיד תהיה רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם הלקוח והסיסמא האישית שלך עשה כן באישורך. מכל מקום, אורכיד לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור בשם הלקוח ובסיסמתך האישית שלך.
 3. ללקוחות ידוע והם מסכימים במפורש כי כל הפרטים שנמסרים על-ידי הלקוחות לאורכיד במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוחות במהלך הגלישה, יכול שייאגר במאגרי המידע של אורכיד. בעצם שכניסתך לאתר הנך מאשר לאורכיד לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת אורכיד. להסרת ספק, יובהר כי המידע כאמור אינו כולל את פרטי אמצעי התשלום של הלקוחות.
 4. ככל שהמוצר או השירות שהוזמן על-ידך באתר יסופק לך ישירות על-ידי הספק שאינו אורכיד, המידע הנ״ל יועבר לספק הרלוונטי בכדי לאפשר לספק את אספקת המוצר או השירות לידיך בהתאם לפרטיך שנמסרו לאתר. אורכיד עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין ופועלת באמצעים סבירים ומקובלים למנוע שימוש לרעה על-ידם במידע המועבר אליהם על-ידי אורכיד. עם זאת, אורכיד אינה אחראית לכל שימוש שייעשה, ככל שייעשה, על-ידי הספק במידע שהועבר לו על-ידי אורכיד.
 5. מעבר לשימושים הנ"ל אורכיד מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, למעט כאשר הדבר נדרש על-פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה. אורכיד תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 6. אורכיד נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע המועבר לידיה. בכלל זה אורכיד שוכרת שירותי חברת סליקה בעלת רישיון ומוניטין, אשר פרטי כרטיסי האשראי של לקוחות אורכיד מגיעים אך ורק לידיה. למיטב ידיעתה של אורכיד, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית על ידי אותה חברת סליקה באופן מוצפן לפי תקן. בשום מקרה אורכיד לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע הנוגע לפרטי כרטיס האשראי של הלקוח ייאבד או אם ייעשה בפרטים אלה שימוש בלתי מורשה, אלא אם כן, ללקוח נגרם נזק ישיר בשל רשלנותה של אורכיד.
 7. במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. אורכיד מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מאורכיד, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מאורכיד.
 8. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות באתר.
 9. לאורכיד אין אפשרות או יכולת לדעת אם הנך עושה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הנך מאשר ומתחייב בפני אורכיד כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ׳׳ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
 10. .אורכיד תהיה רשאית להשתמש בפרטים שייאספו תוך שימושך באתר, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי אשר רק אורכיד תשתמש בו (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו״ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית.
 11. כמו כן אורכיד אינה מעבירה פרטי לקוחות לחברות אחרות ולא לאף גורם.
 12. אורכיד תהיה רשאית לעשות שימוש ב״עוגיות״ ("cookies" – קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על-ידי השרת של אורכיד על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה לקוח באמצעות הדפדפן שלך), וזאת על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה״עוגיות״ אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.